Frederiksborg Trop

Tilmelding

Man er altid velkommen til at prøve at være med på et par møder, før man melder sig ind i Frederiksborg Trop.

Indmeldelseblanketten, kan fåes hos en leder. Den udfyldes og gives tilbage til lederen, som formidler blanketten videre til vores kasser Bente.

Det koster 1.250,- om året + 250,- i indmeldesgebyr, 200,- er depositum for korpsmærket, som returneres når korpsmærket er afleveret ved udmelding.

Bente sender en e-mail med betalingsoplysningerne. Vi vil helst have indmeldelses gebyret og kontingenten overført til gruppens konto. Ingen kontanter!

Gruppens konto nr. er 0570 - 0000526835

 

Betaling for ture og lign. skal ligeledes overføres til gruppens konto.

DEL PÅ: