Frederiksborg Trop

Spejdermøde hver onsdag kl. 19.00 til 21.00

Som 12-årige / 6. klasse, rykker børnene op i spejdertroppen, hvor de indgår i en patrulje med andre børn i alderen 12-18 år.

Her lærer de mere avancerede spejdermæssige færdigheder. En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er, at børn ledes og oplæres af deres ældre kammerater. Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste børn som patruljeleder (PL) og -assistent (PA) selv planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater, indenfor de rammer som er udstukket af tropsledelsen.

Har dit barn lyst til at være spejder, skal I blot komme ned til os i Krudthuset, bedst første onsdag i måneden kl. 19.00 hvor der så er der mulighed for at være med til mødet.

Det koster kr. 1.250,- om året at gå til spejder.

Indmeldelses gebyret er på kr 250,- (200,- er depositum)

Kontakt Pernille på 5192 8612

DEL PÅ: